Droga do prawa jazdy

Podstawowe warunki na kierowcę kategorii B

1

Osiągnięcie wieku minimum 17 lat i 9 miesięcy (egzamin jest możliwy najwcześniej miesiąc przed     dniem 18 urodzin) i pisemna zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo w kursie prawa jazdy kategorii B (jeśli kursant nie ukończył 18-tego roku życia).

1

2

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

3

Uzyskanie Profilu Kandydata na kierowcę.

3

4

Udział w wykładach teoretycznych 30x45 min., przyswojenie przepisów.

5

Udział w szkoleniu praktycznym minimum 30x60 min., nauka jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

5

6

Zdanie egzaminu wewnętrznego z praktyki i teorii.

7

Przystąpienie i zdanie egzaminu państwowego.

7

8

Odebranie prawa jazdy.

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę

1

Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy

1

2

Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

3

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

3

4

Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat

Solidnie

Do każdego kursanta podchodzimy
indywidualnie.

Skutecznie

Naszą szkołę cechuje bardzo wysoka
zdawalność egzaminów.

Ratalnie

Dajemy możliwość rozbicia płatności
na raty.
0
ZADOWOLONYCH KURSANTÓW
0
DAJEMY Z SIEBIE
0
ZDANYCH EGZAMINÓW
+48 888 171 959
kontakt@fra-da.pl